Арте София Хотел

Политика на хотела

Arte Hotel Sofia

Hotel Policy

I. Политика за настаняване и напускане

1. Времето за настаняване в хотела е след 14:00ч.

  • Възможност за ранно настаняване ( между 09:00ч. и 14:00ч. ) срещу допълнителна такса, съобразено със заетостта на хотела.

2. Времето за освобождаване на хотелската стая е до 12:00ч.

  • Възможност за късно освобождаване ( между 12:00ч. и 18:00ч. ) срещу допълнително заплащане, съобразено със заетостта на хотела.

II. Политика за цени, плащания и анулации

1. Цените на хотелското настаняване се определят в зависимост от заетостта на хотела и търсенето в различните периоди от годината, като всяка промяна се обявява своевременно и по подходящ начин.

2. Цените са за вечер и за конкретно помещение, ДДС и застраховка.  Tуристически данък се начислява допълнително на вечер, на човек

3. Плащанията могат да се извършат:

  • по банков път директно на банковата сметка на хотела;
  • чрез платформата Quendoo: Booking Engine;
  • на място в хотела – в брой, в български лева, с кредитна карта Visa или Master Card;

4. Анулационна политика:

  • Съгласно анулационнта политика на хотела, анулация е възможна до 24 часа преди датата на настаняване, след това има такса / неустойка / в размер на една нощувка.
  • При резервации без право на анулации се начислява такса / неустойка /  в размер на цялата стойност на резервацията.
  • Хотелът запазва правото си да анулира Вашата резервация, в случай че не получи обратна връзка по отношение на банковия превод в посочения срок;

III. Политика за гостите на хотела

1. Ако гостът очаква посетители, може да ги посрещне на рецепция или в ресторанта на хотела. Не се допуска посрещане в хотелските стаи.

2. Хотелът осигурява сейфове, които се намират на рецепция. Ползването на сейфовете е безплатно.

3. Всички гости следва да се съобразяват с часовете за отдих между 14:00ч. – 16:00ч. и след 22:00 ч.

4. Гостите следва да се съобразаяват с извършването на камериерските услуги между часовете 08:00ч. – 18:00 ч.

5. При настъпили или евентуални промени в резервацията, гостите следва да уведомят рецепция.

6. Всеки гост е длъжен да пази хотелската собственост и оборудване.

IV. Политика за деца

1. Деца от 0 - 5 години 

  • Настаняването за деца от 0 до 5 години е безплатно, при условие че детето спи в леглото на родителите си и няма нужда от допълнително легло.

2. Деца от 6 - 12 години 

  • За настаняването на деца от 6 до 12 години се заплаща такса в размер на 10 BGN / 5 EUR  на дете с включен ДДС на вечер. Туристическата такса се начислява допълнително.

3. Хотелът предоставя бебешки легла в стаите и високи столчета за хранене в ресторанта за лицата по предходните точки. Горните се предоставят спрямо наличностите като същите могат да бъдат заявени на рецепция.

V. Политика за домашни любимци

1. Хотел Арте София предоставя условия и за настаняване на домашни любимци, за което се заплаща такса в размер на 30 BGN/ 15 EUR за кучета до 25 кг. и 50 BGN / 25 EUR за по-големи кучета.

2. Домашните любимци следва да са на повод във всички общи площи на хотела и не следва да бъдат оставяни без надзор в хотелските стаи, освен ако не са в клетка.

3. Нашата политика за домашни любимци не позволява присъствието на домашни любимци в обществените зони. Преминаването през обществени зони с домашни любимци е разрешено само при влизане и излизане от хотелската Ви стая.

VI. Политика за тютюнопушенето

1. Цялата сграда на хотела, включително стаите и апартаментите, са за непушачи. При нарушение на тази политика, ще ви бъде начислена глоба в размер на 200 BGN/ 100 EUR.

2. Основната зона за пушачи е пред главния вход на хотела.

VII. Политика за дневно ползване на стая

Гостът може да резервира хотелска стая за през деня. Тези стаи могат да бъдат заети само в периода от 10:00ч до 19:00ч. Цената на стая за дневено ползване включва наем на стая за конкретният период от време. Гостът може да се регистрира по всяко време от този период и трябва да освободи стаята най-късно до 19:00 часа.

VIII. Политика за видеонаблюдение

Видеонаблюдението се осъществява, за да се гарантира безопасността на гостите, тяхната собственост, както и собствеността на хотела.

Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградата на Хотел Арте и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и други подобни.

IX.  Политика за загубени вещи

В случай на откриване на забравени вещи на госта, хотелът незабавно уведомява собственика, ако е той е известен. Забравените предмети се съхраняват в хотела в продължение на 30 дни от датата на намирането им. След изтичането на този срок и не намерине собственика на забравените вещи, хотелът има право да използва, изхвърли или унищожи вещите.

Като всяко едно от изброените действия се удостоверявя с протокол.

X. Политика за увреждане на собствеността

Гостът ще бъде отговорен за всяка загуба или повреда на хотелска собственост, причинена от тях самите, техните гости или всяко лице, за което той носи отговорност. Щети, открити след напускане на стаите - стаи открити с разхвърляни отпадъци, в пълен безпорядък и/или „разрушени“, ще подлежат на такса за дълбоко почистване и/или такси на трети страни, ако е необходимо.

XI. Политика на правата на ръководството

Договорено е, че гостът ще се държи по уважителен начин и няма да причини никакви неприятности на територията на хотела. Ръководството има право да поиска от всеки гост да освободи стаята си или да напусне други части на хотела незабавно, без предизвестие и без да посочва каквато и да е причина, и гостът е длъжен да напусне, когато бъде поискано да го направи. В случай на неизпълнение, Ръководството има право да извади багажа и вещите на госта от заеманата от него стая. Ако ситуацията ескалира, а гостът не спазва тази политика, хотелът ще извика полиция.

XII. Политика за снимки и видео

Използването на снимки и видеоклипове, направени в хотела за търговски или обществени цели, не е разрешено. Тези, които направят това, ще бъдат подложени на съдебно преследване, тъй като хотелът е частна собственост и си запазва правото да наложи тази политика.

XIII. Политика за право на отказ на достъп до услуги

Ние си запазваме правото да откажем услуга на когото и да било по някаква причина(и) и това не нарушава законите на Република България. Хотелът има политика на нулева толерантност, при която ние ще откажем откажем услуга или настаняване в нашия хотел или можем да отстраним лице, което отказва да спазва разумните стандарти и политики, установени от Република България и ръководството на хотела. Хотелът ще откаже обслужване или ще изгони гост: при отказ или неплащане на настаняване, който е под въздействието на алкохол, наркотици или друго опияняващо вещество и действа по начин, нарушаващ спокойствието на другите гости или не е в съответствие с държавните закони за алкохола; не могат да контролират правилно децата си по всяко време, стремят се да използват хотела за незаконни цели; се стреми да внесе в хотела: незаконно притежавано огнестрелно оръжие; или нещо, включително експлозивно или опасно или токсично вещество, което е незаконно да притежава и което може да бъде опасно за други лица; унищожава, поврежда, осквернява или заплашва с увреждане на хотелското имущество или гостите; причинява или разрешава на лица да надвишават максимално допустимата заетост в стаята, отказва да се придържа към разумните стандарти или политики, установени от ръководството на хотела.

XIV. Политика за болести и епидемии

Хотелът си запазва правото да откаже настаняване на гост, пристигнал със заразна болест. В случаите, когато по време на престоя се появи болест, моля, уведомете персонала на рецепцията. В случай на сериозно заболяване може да бъдете помолени да получите подходяща медицинска помощ от близко здравно заведение. По време на епидемии имаме право да прилагаме предпазни мерки според нашата преценка или според изискванията на местните власти. Може да ви таксуваме такса за почистване на стаята, както сметнем за подходящо при обстоятелствата.

При въпроси и коментари, можете да се свържете с нас по следния начин:

На телефон: +359 878 360 770

На електронна поща: 

Когато гост ползва услугите ни, автоматично се счита, че се е запознал, разбрал и приел правилата, изложени по-горе.

Настоящите Общи условия са одобрени и публикувани на ........... 2022г.

СУПЕР ПРОМО

Съберете се с най-любимите си хора през най-хубавия период в годината.

20% отстъпка

15% отстъпка

За всички резервации, направени до 8.09.2024 г. независимо за кога е престоят!

CHRISTMAS

*Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 31.12.2023 за престой до 31.12.2023 г.

-20%

crosschevron-downtext-align-justify